Mồng 8/3 – Em ra thăm vườn:))

Do dịch bệnh, nếu không ra thăm vườn được thi hãy ở Nhà và lau sàn cho Vợ với nước lau sàn MaxKleen cực sạch nha!

Cứ gọi là sạch tối đa – MAX

Và nhà sạch sáng bóng – Kleen ( ~clean)

#30k/ chai 1010ml